Upute za COVID-19

 1. Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana.
 2. Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom (npr. ako su preoptrećene telefonske linije, ako je vikend i Vaš liječnik ne radi i sl.). Liječnik će vam dati upute o izolaciji te po potrebi otvoriti bolovanje. 
 3.  Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i nemoćne), odmah obavijestite svojeg poslodavca odnosno nadležni COVID-19 tim ustanove u kojoj radite, koji će potom kontaktirati teritorijalno nadležnog epidemiologa radi procjene potrebe daljnjeg postupanja unutar kolektiva.
 4. Ostanite u izolaciji 10 dana, pri čemu je datum obolijevanja nulti dan, a drugi dan bolesti je prvi dan izolacije. Nakon 10 dana izolacije osoba nije zarazna za okolinu i ne treba se ponovno testirati na COVID-19 (izuzetak su teški klinički oblici COVID-19 i imunokompromitirani bolesnici).
 5. Obavijestite svoje bliske kontakate o o svojoj bolesti odnosno pozitivnom nalazu na COVID-19 te ih uputite da se jave svojem izabranom liječniku radi karantene (samoizolacije). Trebaju biti u karanteni 10 dana od zadnjeg kontakta s Vama, npr. ako ste sa osobom bili u kontaktu 5.listopada, tada je osoba u karanteni do 15. listopada, te 16.listopada osoba nastavlja svoje uobičajene svakodnevne aktivnosti (posao, škola i dr.) pod uvjetom da tijekom karantene nije razvila nikakve simptome bolesti.

 Bliski kontakti su sve osobe s kojima ste bili u kontaktu unutar 48 sati prije pojave prvih simptoma bolesti (odnosno od uzimanja brisa ako nemate nikakve simptome bolesti, a nalaz brisa je pozitivan na SARS-CoV-2) pa sve do trenutka Vašeg odlaska u izolaciju.

 Pripremite popis bliskih kontakata za poslati nadležnoj epidemiološkoj službi (nabolje e-mailom) ako joj zatreba.
 Podaci o bliskom kontaktu:
 - ime i prezime, adresa, kontakt telefon/mobitel
 - opis kontakta (datum, mjesto, vrsta i trajanje kontakta)
 - radno mjesto/zanimanje (posebno važno ako se radi o zaposlenima u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi tj. Domovima za starije i nemoćne).

 1. Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana.
 2. Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom (npr. ako su preoptrećene telefonske linije, ako je vikend i Vaš liječnik ne radi i sl.).
 3. Vaš će liječnik uzeti osnovne podatke o oboljeloj osobi sa COVID-19 čiji ste bliski kontakt radi provjere (uvidom u informatički sustav ili direktnim kontaktiranjem epidemiologa) i po potrebi otvoriti bolovanje.
 4. Ostanite u karanteni (samoizolaciji) 10 dana od zadnjeg kontakta s oboljelom osobom, pri čemu se dan kada ste zadnji put bili u kontaktu računa kao nulti dan, a sljedeći dan je prvi dan karantene. Npr. ako ste sa oboljelom osobom bili u kontaktu 5.listopada, zadnji dan karantene je 15.listopada, te 16.listopada možete nastaviti sa svojim uobičajenim svakodnevnim aktivnostima (posao, škola i dr.) pod uvjetom da tijekom karantene niste razvili nikakve simptome bolesti.
 5.  Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i nemoćne), odmah obavijestite svojeg poslodavca odnosno nadležni COVID-19 tim ustanove u kojoj radite o tome da ste bili u kontaktu za zaraznom osobom te da morate u karantenu na 10 dana.
 1. Dati bolesniku upute o njegovoj izolaciji te karanteni njegovih ukućana i drugih bliskih kontakata.
  Pacijent se u većini slučajeva izolira deset dana. Dan početka bolesti je nulti dan, a slijedeći dan se računa kao prvi dan izolacije. Ako je asimptomatski, dan uzimanja brisa je nulti dan. Dakle, ako pacijent razvije simptome 1. listopada (ili mu je taj dan uzet bris koji je ispao pozitivan), zadnji dan izolacije je 11. listopada i može na posao 12. listopada. Ako simptomi bolesti dulje traju ili je pacijent imunokompromitiran, izolacija traje dulje, ovisno o kliničkoj slici.
  Ukućani i ostali bliski kontakti pacijenta trebaju biti u karanteni 10 dana od zadnjeg kontakta s infektivnim pacijentom. Ako je zadnji dan kontakta s infektivnim pacijentom bio 1. listopada, karantena za bliske kontakte traje do 11. listopada ukoliko ne razvije simptome. Ako tijekom karantene razvije simptome, oboljela osoba nastavlja sa izolacijom 10 dana od pojave simptoma bolesti.
 2. Zamoliti oboljeloga da obavijesti svoje bliske  kontakte da su bili izloženi infekciji  te da trebaju ostati kod kuće, izolirati se od svojih ukućana  i javiti se svom izabranom liječniku.
  Zamoliti oboljeloga da pripremi popis bliskih kontakata za poslati nadležnoj epidemiološkoj službi (nabolje e-mailom) ako joj zatreba.
  Podaci o bliskom kontaktu:
  -   ime i prezime, adresa, kontakt telefon/mobitel
  -   opis kontakta (datum, mjesto, vrsta i  trajanje kontakta)
  -  radno mjesto/zanimanje (važno ako se radi o zaposlenima u sustavu zdravstva i socijalne skrbi tj. Domovima za starije i nemoćne).
  Bliski kontakti su  osobe s kojima je oboljela osoba bila u bliskom kontaktu unutar 48 sati prije pojave prvih simptoma bolesti (odnosno od uzimanja brisa, ako je osoba s pozitivnim nalazom na SARS-CoV-2 infekciju asimptomatska) pa sve do trenutka njezinog odlaska u izolaciju.
 3. Naročito je važno uputiti oboljelog da se odmah javi poslodavcu telefonom (ili e-mailom) ako je zaposlen u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i nemoćne). Temeljem ove obavijesti poslodavac će kontaktirati teritorijalno nadležnog epidemiologa radi procjene potrebe daljnjeg postupanja u kolektivu.
 4. Upisati oboljelu osobu u digitalnu platformu za praćenje COVID-19.
 5. Upisati one bliske kontakte oboljele osobe čiji ste izabrani liječnik u digitalnu platformu za praćenje COVID-19.
 6. Ispuniti individualnu prijavu zarazne bolesti.
 1. Pitati za podatke o osobi oboljeloj od COVID-19 (ime i prezime, adresa, kontakt telefonski broj) i provjeriti u digitalnoj platformi. Ako nije upisan, e-mailom ili telefonom provjeriti/ obavijestiti teritorijalno nadležnog epidemiologa. S obzirom na povećan broj oboljelih, ne stižu se svi bolesnici upisati u digitalnu platformu te se kao i kod drugih zdravstvenih stanja, treba računati na povjerenje liječnika i pacijenta u njegovoj skrbi koji mu javi da je bliski kontakt oboljeloga.
 2. Upisati svojeg pacijenta kao bliskog kontakta oboljele osobe u digitalnu platformu (ako oboljela osoba još nije upisana u digitalnu platformu, navesti njezino ime i prezime u napomeni) i dati mu uputu o karanteni (samoizolaciji) te po potrebi otvoriti bolovanje. Karantena traje 10 dana od zadnjeg kontakta sa zaraznom osobom. Ako je zadnji dan kontakta sa zaraznom osobom bio 1. listopada, karantena traje do 11. listopada, ukoliko ne razvije simptome. Ako tijekom karantene razvije simptome, oboljela osoba nastavlja sa izolacijom 10 dana od pojave simptoma bolesti.
 3. Ukućani osobe koja je u karanteni nemaju nikakvih ograničenja, sve dok je osoba zdrava. Upis oboljele /zarazne osobe u digitalnu platformu nije uvjet za otvaranje bolovanja osobi koja je njezin bliski kontakt i mora biti u karanteni.
 4. Ako tijekom karantene razvije simptome bolesti, osoba nastavlja sa izolacijom 10 dana od pojave simptoma bolesti (pod uvjetom da se radi o blažoj kliničkoj slici koja ne zahtijeva hospitalizaciju te da osoba nije imunokompromitirana). Simptomatskog bliskog kontakta ne treba testirati ako su mogućnosti testiranja ograničene, već prijaviti kao vjerojatni slučaj  bolesti COVID-19 u digitalnu platformu, a njegove bliske kontakte (ako ih ima) staviti u karantenu i upisati u digitalnu platformu.

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
30.09.       nema       niska       niska
01.10.       nema       niska       niska
02.10.       nema       niska       niska

Alergijski semafor

28.09.2022
Drveće        nema
Korov        niska
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka