O Djelatnosti

Djelatnost za medicinsku mikrobiologiju je organizacijska jedinica Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije koja provodi specijalističko-dijagnostičku zdravstvenu zaštitu prema jedinstveno utvrđenoj medicinskoj doktrini, pravilima struke i načelima medicinske etike i deontologije. Djelatnost za medicinsku mikrobiologiju ( u daljnjem tekstu Djelatnost ) obavlja javno zdravstvenu mikrobiološku djelatnost od interesa za Županiju putem specifičnog laboratorijskog rada koji uključuje mikrobiološka ispitivanja iz područja bakteriologije, virologije, parazitologije i mikologije.

Djelatnost pruža usluge kliničke mikrobiologije za: Opću bolnicu Varaždin sa Službom za plućne bolesti i TBC Klenovnik i Službom za kronične bolesti Novi Marof, Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, ordinacije primarne zdravstvene zaštite te privatne zdravstvene ustanove u Varaždinskoj županiji.

POPIS MIKROBIOLOŠKIH PRETRAGA:

U našem laboratoriju obavljamo slijedeće pretrage:

 • bakteriološke pretrage oka i uha (bris)
 • bakteriološke pretrage uzoraka gornjeg i donjeg dišnog sustava (bris ždrijela, bris nazofarinksa, aspirat traheje, aspirat bronha, iskašljaj, BAL)
 • bakteriološke pretrage punktata tjelesnih šupljina (pleuralni punktat, perikardijalni punktat, peritonejska tekućina, sinovijska tekućina, CAPD)
 • bakteriološke pretrage krvi (hemokultura)
 • bakteriološke pretrage vrha intravaskularnih katetera
 • bakteriološke pretrage urina (srednji mlaz urina, urin-kateter)
 • bakteriološke pretrage svih uzoraka vezanih uz akutne i kronične rane kože i mekih tkiva te organa (bris rane, aspirat rane, aspirat apscesa, bioptat tkiva)
 • bakteriološke pretrage uzoraka spolnog sustava (bris uretre, bris cerviksa, bris vagine, ejakulat i eksprimat prostate)
 • otkrivanje Clamydiae trachomatis molekularnom metodom Real-time PCR (bris spojnice oka, bris uretre, bris cerviksa, urin, ejakulat)
 • otkrivanje i genotipizacija DNA humanog papiloma virusa (HPV) visokog i niskog rizika iz brisa cerviksa i brisa uretre; molekularnom metodom Real -time PCR
 • detekcija Ureaplasme urealiticum i Mycoplasme hominis s kvantifikacijom (bris uretre, bris cerviksa, urin, ejakulat)
 • bakteriološke i parazitološke pretrage stolice
 • parazitološka pretraga perianalnog otiska
 • parazitološka pretraga na Trichomonas vaginalis iz svježeg urina, brisa cerviksa, brisa uretre, ejakulata
 • pretraga stolice na Rotavirus i Adenovirus
 • pretraga stolice na Norovirus
 • pretraga stolice na Clostridium difficile toxin A i B
 • dokaz antigena Helicobacter pylori u uzorku stolice
 • dokaz antigena Legionella pneumophila serogrupe 1 iz urina
 • dokaz antigena respiratornog sincicijskog virusa (RSV) iz aspirata nazofarinksa
 • mikološke pretrage kože, sluznica, krvi, uha, urina, stolice
 • gusta kap i krvni razmaz na malariju
 • serološke pretrage na Epstein-Barr virus – EBV (VCA IgM, VCA/EA IgG, EBNA IgG) i serologija na Borelliu burgdorferi
 • serološke pretrage na H. pylori
 • serološke pretrage za dokaz reumatoidnih stanja: AST-O, ASTA, CRP, RF, Waaler Rose
 • biološka kontrola sterilizacije
 • nadzorne kulture (MRSA, KPC, Acinetobacter baumannii)
 • pretrage bolničke nežive okoline

   

Za potrebe obavljanja navedenih poslova obavlja se: prijem pacijenata, uzimanje uzoraka, preuzimanje donesenih uzoraka, razvrstavanje i protokoliranje, obrada uzoraka, mikroskopiranje, kultivacija, pregledavanje kultura, izvođenje testova za identifikaciju primjenom različitih metoda, testiranje osjetljivosti patogena na antimikrobne lijekove, interpretacija i javljanje nalaza kliničaru te davanje preporuka za antimikrobnu terapiju, davanje preporuka o izboru pretrage, vrsti uzorka i pravilnom načinu uzimanja i postupanja s uzorkom, priprema različitih vrsta hranjivih medija te kontrolu sterilnosti, hranjivosti ili selektivnosti hranjivih medija, osiguranje i kontrola kvalitete rada, obrada podataka, provođenje postupaka dekontaminacije, dezinfekcije i sterilizacije te kemijska, fizikalna i biološka kontrolu postupaka sterilizacije, provođenje sigurnosnih mjera zaštite na radu, postupanje s medicinskim otpadom sukladno sa zakonskom regulativom i ostali poslovi u radu mikrobiološkog laboratorija.

Ostale stručne aktivnosti Djelatnosti:

 • praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u organizaciji Akademije medicinskih znanosti Republike Hrvatske na nacionalnoj i na lokalnoj razini
 • sudjelovanje u radu Povjerenstva i tima za kontrolu bolničkih infekcija u pojedinim bolnicama u županiji
 • sudjelovanje u međunarodnom projektu za praćenje osjetljivosti najčešćih invazivnih uzročnika na antimikrobne lijekove ( EARS-Net)
 • slanje izvješća o izvršenim mikrobiološkim pretragama u Hrvatski zavod za javno zdravstvo i u Djelatnost javnog zdravstva i socijalne medicine našeg Zavoda za Statistički godišnjak Varaždinske županije
 • slanje laboratorijskih prijava o izolaciji uzročnika zaraznih bolesti u Djelatnost za epidemiologiju
 • sudjelovanje u projektu praćenja bakterijskih meningitisa u Republici Hrvatskoj
 • suradnja s Referentnim centrima za pojedina područja kliničke mikrobiologije
 • suradnja sa Srednjim medicinskim školama Varaždinske županije u cilju edukacije novih zdravstvenih kadrova
 • edukacija i kontinuirano usavršavanje zdravstvenih radnika

Aktivnosti na području praćenja kvalitete

Djelatnost provodi brojne aktivnosti u osiguranju kvalitete rada prema pravilima dobre laboratorijske prakse kroz sustav unutarnje i vanjske kontrole kvalitete. Sudjelujemo u programu vanjske kontrole koje provodi organizacija UK NEQAS (Ujedinjeno Kraljevstvo) za serološke pretrage na Epstein Barr virus (EBV), kao i za molekularne pretrage na Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Clostridium difficile i virus HPV (detekcija i tipizacija). Od 2017. godine sudjelujemo i u programu vanjske kontrole u organizaciji Labquality (Finska) za metodu molekularne dijagnostike na Trichomonas vaginalis. Također, sudjelujemo i u programu vanjske kontrole UK NEQAS EARS-Net iz područja bakteriologije koja obuhvaća kontrolu identifikacije i testiranja osjetljivosti bakterija na antibiotike. Osim toga u sustavu smo vanjske kontrole kvalitete koju provodi Referentni centar za rezistenciju bakterija na antibiotike Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“.

Djelatnost za medicinsku mikrobiologiju akreditirana je kod Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO 15189, Medicinski laboratoriji - zahtjevi za kvalitetu i osposoblljenost za odabrana ispitivanja iz područja bakteriologije i virologije. 

Djelatnost je dobila Potvrdu o akreditaciji 27. travnja 2018. godine na vremensko razdoblje od 5 godina uz redovan nadzor Hrvatske akreditacijske agencije. Svake godine u planu je proširenje područja akreditacije na veći broj pretraga. 

Ispitivanja i postupci se usklađeni su s normom, te s postupcima ispitivanja koji se temelje na europskim i svjetskim standardima. Upravljanje kvalitetom i kontinuirano poboljšanje kvalitete osigurava pouzdanost i točnost rezultata pretrage te zadovoljstvo naših korisnika   

Potvrda o akreditaciji 

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
20.09.       nema       visoka       niska
21.09.       nema       visoka       niska
22.09.       nema       visoka       niska
23.09.       nema       umjerena       niska

Alergijski semafor

18.09.2019
Drveće        nema
Korov        umjerena
Trave        niska

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka