Oralna vakcinacija lisica u Varaždinskoj županiji

Radi eradikacije bjesnoće u populaciji lisica kao glavnih rezervoara bolesti, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Uprava za vaterinarstvo pokreće projekt oralne vakcinacije lisica,  odobren od strane Europkse komisije zvan“ IPA 2008 Podrška kontroli i iskorjenjeniju bolesti životinja u Hrvatskoj“.

Mjera se provodi dva puta godišnje, u proljeće i u jesen pomoću mamaka koji sadrže cjepivo.  Mamci sa cjepivom  će se polagati pomoću zrakoplova koji su dokazani kao najučinkovitije i ekonomski najisplativije sredstvo za distribuciju vakcinalnih mamaka. Cjepivo je u obliku otopine upakirano u plastično-aluminijsku kapsulu koja se nalazi u središtu hranjivog mamka.  Mamak je izrađen od smjese ribljeg brašna i ima specifičan i  intenzivan miris i okus koji je privlačan za divlje životinje.Tamno je smeđe boje i izgledom podsjeća na kolačić.

U Varaždinskoj županiji mamci će se polagati u periodu 23.05- 01.06. 2011.

Način polaganja mamaka iz zrakoplova:   

Iz zrakoplova se, pomoću specijalnih uređaja  s ugrađenim GPS sustavom i posebno dizajniranim softverom izbacuju jedan po jedan mamak na sljedeći naćin:

  1. na jednom km2 zrakoplov napravi dvije paralelne linije leta, međusobne udaljenosti  500 m
  2. 25 mamaka polaže se na površini od 1 km2, čime se osigurava udaljenost između dva mamaka od 80 m
  3. mamci se plažu na površini od 35 000 km 2 dva puta godišnje
  4. ukupno će po kampanji  biti položeno 875 000 mamaka tj. godišnje 1 750 000 komada
  5. u razdoblju 2011/2012 godine ukupan broj položenih mamaka iznositi će 3 500 000 komada

ŠTO UČINITI KADA NAĐETE MAMAK?Slika mamka sa cjepivom

Mamke koje pronađete u prirodi nemojte dirati niti micati!!!

Mamak ima intenzivan miris na riblje brašno i ruke će vam nakon doticaja imati dugotrajan intenzivni miris.

Ukoliko ste primili mamak u ruke i ako nije oštećena unutarnja kapsula koja sadrži cjepivo dovoljno je dobro oprati ruke sapunom i vodom,ali ako ste došli u kontakt s unutrašnjim sadržajem mamka (cjepivom) obratite se svom liječniku ili u antirabičnu ambulantu epidemiološke djelatnosti pri Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije radi daljnje obrade i eventualne terapije.

Oštećeni mamak možete, noseći zaštitne rukavice, staviti u vrećicu i odnijeti ga najbližem veterinaru kako bi se mamak pravilno uklonio.

Mamak s cjepivom gubi na aktivnosti 14 dana nakon što je položen i kao takav je bezopasan.

Što ako dijete nađe mamak?

Ako dijete nađe mamak i njime se igra, bitno je da znate ako nije došlo u kontakt s cjepivom dovoljno je oprati ruke sapunom i vodom, no ako je probilo unutarnje plastično pakiranje  s  cjepivom obavezno se treba javiti liječniku.

OVO CJEPIVO NIJE NAMJENJENO ZA CIJEPLJENJE DOMAČIH ŽIVOTINJA MAČKE ILI PSA.

Vaše ljubimce trebate cijepiti kod veterinara u skladu sa važećom naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih bolesti.

Dokazano je da je ovo cjepivo sigurno za različite vrste životinja. Konzumiranje većeg broja mamaka  može uzrokovati privremene probavne smetnje kod vašeg ljubimca, ali ne predstavlja dugoročnu opasnost za njegovo zdravlje.

Preporuča se da se psi i mačke drže pod kontrolom (zatvorene ili na povodcu)  15 dana nakon provedbe oralne vakcinacije.

BROJ PRIPRAVNOSTI DEŽURNOG EPIDEMIOLOGA NA KOJI SE MOŽETE OBRATITI ( 0-24h ) AKO STE DOŠLI U KONTAKT S MAMKOM :     

099 211 98 02

BROJ ANTIRABIČNE AMBULANTE ZZJZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

(07-15 h):

042 653 139 /  653 134

Optimalno vrijeme polaganja mamaka izravno je ovisno o vremenskim uvjetima i o klimatskoj varijabilnosti među područjima, te od lokalnih klimatskih karakteristika i vanjske temperature okoliša koja u trenutku polaganja mamaka nebi smjela biti niža od 0°C niti viša od 27°C.Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
30.10.       nema       nema       nema
31.10.       nema       nema       nema

Alergijski semafor

31.10.2019
Drveće        nema
Korov        nema
Trave        nema

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka