Ispostava Ludbreg

Radno vrijeme: pon. - pet. od 7.00 do 15.00 sati
Ambulanta za pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom radi utorkom.
Vasović Dušan dr.med.spec.epidemiolog
Martina Cmrk Bevandić, dipl.san.ing.
Tel: +385 (42) 819 433
Mob: +385 099 5495 205
E-mail: epidemiologija-ludbreg@zzjzzv.hr

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
22.06.       niska       visoka       umjerena
23.06.       niska       visoka       visoka
24.06.       niska       visoka       visoka
25.06.       niska       visoka       visoka
26.06.       niska       visoka       visoka

Alergijski semafor

17.06.2018
Drveće        niska
Korov        umjerena
Trave        umjerena

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka