PELUDNA PROGNOZA
Datum
Drveće

Korovi

Trave
Prevladava
pelud
Vrijeme
20.04.2018        visoka        nema        niska hrast, jasen, breza 10 - 22°C
21.04.2018        visoka        nema        niska hrast, jasen, breza 8 - 23°C
22.04.2018        visoka        nema        niska hrast, jasen, breza 9 - 24°C
23.04.2018        visoka        nema        niska hrast, jasen, breza 12 - 25°C
       samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
       većina osjetljivih osoba će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
20.04.       visoka       nema       niska
21.04.       visoka       nema       niska
22.04.       visoka       nema       niska
23.04.       visoka       nema       niska

Alergijski semafor

18.04.2018
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        niska

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail