ZZJZZV

Djelatnost za preventivnu školsku medicinu (Dom zdravlja, Kolodvorska 20)

LEONA ŠTROMAR, dr. med. 
IVANČICA LONČAR, bacc. med. techn. – glavna sestra Djelatnosti

LEONA ŠTROMAR, dr. med.  

IVANČICA LONČAR, bacc. med. techn. – glavna sestra Djelatnosti

Provodi preventivnu zdravstvenu zaštitu za slijedeće škole:

 • I O.Š. VARAŽDIN
 • CENTAR TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN
 • O.Š. SRAČINEC
 • P.Š. SVIBOVEC
 • O.Š. SVETI ILIJA
 • O.Š. «METEL OŽEGOVIĆ» RADOVAN
 • P.Š. MARGEČAN
 • P.Š. GAČICE
 • O.Š. «G. KRKLEC» MARUŠEVEC
 • P.Š. DRUŠKOVEC
 • P.Š. GREDA-JURKETINEC

Srednje škole:

 • MEDICINSKA ŠKOLA
 • STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA
 • STRUKOVNA ŠKOLA

Fakultet:

 • Sveučilište sjever-Sveučilišni centar Varaždin

RADNO VRIJEME:

UTORAK I SRIJEDA poslijepodne
PONEDJELJAK, ČETVRTAK I PETAK prijepodne

RAD SAVJETOVALIŠTA:

po dogovoru na broj telefona: 398 534

Tel.: 398 534

E-adresa: tim5.skolska@gmail.com

Podijelite:

Aktualno