ZZJZZV

Radničko vijeće

Datuma  15.05.2017. počeo je mandat Radničkog vijeća.  Radničko vijeće koje čine:

  • Vedran Klarić – Predsjednik
  • Tanja Obelić-Babok  – Član
  • Željko Kelemen- Član


Temeljna ovlaštenja Radničkog vijeća.

Radničko vijeće štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem ili od njega opunomoćenom osobom, o pitanjima važnima za položaj radnika.

Radničko vijeće pazi na poštivanje Zakona o radu, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora te drugih propisa.

Radničko vijeće pazi da li poslodavac uredno i točno ispunjava obveze glede obračunavanja i uplaćivanja doprinosa sukladno posebnom propisu, te u tu svrhu ima pravo uvida u odgovarajuću dokumentaciju.

Radničko vijeće ne smije sudjelovati u pripremanju ili ostvarenju štrajka, isključenja s rada ili druge industrijske akcije, niti se smije na bilo koji način miješati u kolektivni radni spor koji može dovesti do takve akcije.


Kontakt informacije

  • Vedran Klarić 099 2604 238 (6449)
  • Tanja Obelić-Babok – 099 6446 252 (6252)
  • Željko Kelemen – 099 6446 231 (6231)

Za sve upite i pitanja putem E-pošte možete nam se obratiti na adresu radnicko.vijece@zzjzzv.hr.