Godina: 2020
Mjesec: 05
Broj rezultata: 6

Objava protokola za testiranje na COVID-19 18.05.2020

kliknite za detalje..
 U Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije provodi se PCR testiranje na COVID-19 na vlastiti zahtjev i trošak stranke. Testiranje se organizira u Epidemiološkoj djelatnosti, a obavlja u Djelatnosti za medicinsku mikrobiologiju po principu „Drive in“-a, tj. uzorak se uzima ispred zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, I. Meštrovića 1/11 (prva zgrada s desne strane u bolničkom krugu), bez da osoba napušta vozilo kojim je stigla.

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi u 2020. godini 01.05.2020

Zbirni izvještaj prijave gripe u Varaždinskoj županiji 22.05.2020

kliknite za detalje..
Prosinac 2019, siječanj-veljača-ožujak-travanj-svibanj 2020.

Djelatnost za preventivnu školsku medicinu( Dom zdravlja, Kolodvorska 20)

OBELIĆ- BABOK TANJA dr.spec. spec. školske medicine
MELNJAK MELITA dipl.med.techn.

Djelatnost za preventivnu školsku medicinu (Dom zdravlja, Kolodvorska 20)

MARTINA SAMAC, dr.med.spec.pedijatar
SANJA VINCEKOVIĆ, bacc.med.teh.

Djelatnost za preventivnu školsku medicinu (Dom zdravlja, Kolodvorska 20)

MLAKAR IVANČICA dr.med.spec. školske medicine
Irena Križanec, med. sestra

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
25.10.       nema       niska       nema
26.10.       nema       niska       nema
27.10.       nema       niska       nema

Alergijski semafor

22.10.2020
Drveće        nema
Korov        niska
Trave        nema

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka