Javno zdravstvo

O djelatnosti

Djelatnost se bavi promicanjem fizičkog, mentalnog i socijalnog zdravlja i prevencijom bolesti te u svrhu kreiranja javnozdravstvenih intervencija  prikuplja, analizira i interpretira zdravstveno statističke podatke.

Ovu Djelatnost  karakterizira, u prvom redu, populacijski pristup i populacijske mjere zdravstvene zaštite u vidu preventivnih programa, radionica , edukacija i javnozdravstvenih akcija. Individualno/grupno savjetovanje te izvanbolničko liječenje i rehabilitacija provodi se kao vid tercijarne prevencije i odvija se u sklopu oba odjela, prvenstveno u okviru zaštite mentalnog zdravlja te kroz Savjetovalište za rizike povezane s prehranom.

Ustroj

Unutar djelatnosti postoje sljedeći odjeli:

– Odjel za promicanje zdravlja, preventivne programe i zdravstvenu statistiku

– Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

KONTAKT telefon: 320 969; fax: 320 066; e-mail: ovisnost@zzjzzv.hr

Aktivnosti

Djelatnost obuhvaća slijedeće mjere zdravstvene zaštite, poslove i aktivnosti:

  • Kontinuirano praćenje, analiza i ocjena zdravstvenog i demografskog stanja stanovništva te kvalitete i organizacije sustava zdravstva Varaždinske županije – zdravstvena statistika ( primarna zdravstvena zaštita – PZZ, specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita – SKZZ, stacionarna zdravstvena zaštita)
  • Obrada zdravstveno statističkih podataka  i godišnja publikacija Zdravstveno – statističkog ljetopisa Varaždinske županije
  • Promicanje zdravlja / zdravstveno prosvjećivanje / mjere prevencije najznačajnijih  kroničnih nezaraznih bolesti , uključivo i posredstvom medija te  obilježavanjem važnijih datuma od javnozdravstvenog značaja – projekt CARDIAB PROTECT
  • Koordinacija, sudjelovanje u organizaciji i provedbi i evaluacija NP ranog otkrivanja raka dojke, NP ranog otkrivanja raka vrata maternice, NP Živjeti zdravo , NP ranog otkrivanja slabovidnosti i NP ranog otkrivanja raka pluća
  • Promicanje i zaštita mentalnog zdravlja na području Varaždinske županije
  • Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti (pušenje, alkohol, ilegalne droge, bihevioralne ovisnosti – o igrama na sreću i novim tehnologijama)
  • Vođenje županijskog registra liječenih osoba zbog ovisnosti o psihoaktivnim tvarima za istoimeni registar Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)
  • Zdravstveni odgoj specifičnih populacijskih grupa (tečaj higijenskog minimuma, HACCP)

Djelatnost karakterizira, u prvom redu, populacijski pristup i populacijske mjere ZZ, a individualno/grupno savjetovanje te izvanbolničko liječenje i rehabilitacija kao vid tercijarne prevencije, odvija se u sklopu oba odjela, prvenstveno u okviru zaštite mentalnog zdravlja te kroz Savjetovalište za rizike povezane s prehranom.

Pokreni video