Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

O djelatnosti

Dezinfekcija je skup različitih mjera koji se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama.
 
Dezinsekcija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači ili skladišni štetnici na hrani.
 
Deratizacija je skup mjera i postupaka koji se provode u svrhu smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici.

Dezinfekcija

Mjere dezinfekcije:
  • MEHANIČKE MJERE podrazumijevaju mehaničko uklanjanje mikroorganizama s radnih površina, predmeta ili u prostoru kao samostalne metode uklanjanja mikroorganizama, odnosno  stvaranja preduvjeta za uspješno provođenje drugih postupaka dezinfekcije, a provode se struganjem, metenjem, odmašćivanjem i pranjem, filtracijom, taloženjem i ventilacijom.
  • FIZIKALNE MJERE podrazumijevaju uporabu topline ( suha ili vlažna ) koje svojim djelovanjem uništavaju, usporavaju rast i razmnožavanje ili uklanjaju većinu mikroorganizama.
  • KEMIJSKE MJERE Kemijske mjere dezinfekcije podrazumijevaju uporabu kemijskih tvari, odnosno dezinficijensa, koje svojim djelovanjem uništavaju, usporavaju rast i razmnožavanje ili uklanjaju većinu mikroorganizama.

Dezinsekcija

Dezinsekcija podrazumijeva i način sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih člankonožaca (Arthropoda) na površine, u prostor ili objekt.
 
  • KEMIJSKE MJERE dezinsekcije na površinama, u prostoru ili objektu provode se kada je unatoč poduzetim preventivnim mjerama, odnosno primjenjenim mehaničkim mjerama, došlo do pojave ili nekontroliranog razmnožavanja štetnih člankonožaca (Arthropoda). Izbor i vrsta formulacije pesticida, način primjene, rokovi provedbe i mjere opreza ovise o vrsti štetnog člankonožaca koji se suzbija, biološkim i etiološkim svojstvima člankonožaca, stupnju, proširenosti i mjestu infestacije te o svojstvima i namjeni površine, prostora ili objekta.
 
Dezinsekcija ima veliko javnozdravstveno i ekonomsko značenje ( zaštita zdravlja ljudi, zaštita imovine, zaštita zalihe hrane ).
 
Poznato je da ima bezbroj slučajeva kada su različiti insekti ( žohari, termiti, stjenice, mravi, žišci, moljci, prelci, svilci, gubari, uši, buhe, mračnjaci, strizibube, drvaši kuckari, komarci, muhe i dr. ) bili rezervoar ili prijenosnik zaraznih bolesti , izazivači alergija i neugodnih uboda. Insekti često stvaraju i velike ekonomske probleme. Svojim pojavljivanjem izazivaju veliku odbojnost i gađenje kod gostiju različitih ugostiteljskih i trgovačkih objekata, te na taj način smanjuju posječenost objekata ( na taj način se smanjuje i zarada), a i dovode u neugodnost vlasnike objekata i pad njihova rejtinga.
 
Osim u ugostiteljskim i trgovačkim objektima insekti velike ekonomske štete čine i u industrijskoj proizvodnji (prehrambena industrija, drvna industrija,…), svojim prisustvom i djelovanjem mogu oštetiti velike količine robe u skladištima (do te mjere da roba više nije za upotrebu) ali i mehanički onečisti proizvod ( prehrambeni proizvodi ) što može utjecati na ugled firme te imati dugoročne posljedice.

Deratizacija

Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili  objektima. Suzbijanje i smanjenje populacije štetnih glodavaca provodi se biološkim, mehaničkim ili kemijskim mjerama.
 
Najznačajniji i najrasprostranjeniji štakori i miševi u svijetu i u nas su: smeđi štakor (Rattus norvegicus) i kućni miš (Mus musculus). Oni prate ljude u svim naseljima i prebivalištima. Ljudi im osiguravaju sklonište i hranu, a za uzvrat dobivaju oštećenja i zagađenja svojih prostora i zaliha hrane, uz moguć prijenos uzročnika zaraznih bolesti. Već svojom pojavom miševi i štakori izazivaju odbojnost i gađenje pa i strah kod ljudi.
Kad još pribrojimo da nam zadaju i mnoge nedaće čineći gospodarske štete uništavanjem i onečišćenjem hrane (izmetom i urinom), velike materijalne štete i onečišćavanje prostora – glodanjem drvenih i plastičnih materijala i ambalaže te uništavanjem izolacija na telefonskim i kompjutorskim vodovima dolazimo do jedinog zaključka.
 
“Trajna borba protiv komenzalnih glodavaca ( miševa i štakora ) potrebna je i neizbježna zadaća!”
 
Uzmemo li u obzir i da štakore i miševe karakterizira rana spolna zrelost, kratko trajanje trudnoće, parenje cijele godine i veliki okot, te poradi toga, njihove populacije brzo rastu (prosječno u godini dana odrasla ženka okoti u smeđeg štakora 38, u crnog štakora 33, a u kućnog miša 44 mladih) vidljivo je da je SUSTAVNA DERATIZACIJA (Zakonska obaveza financiranja svih Općina i Gradova) vrlo bitan javnozdravstveni i gospodarski čimbenik.
 
Napomena
Ukoliko se u vašem stanu, poslovnim prostorima ili okolini pojave insekti ili glodavci nazovite 099 3124 122 ili 099 538 5236. Zbog utvrđivanja činjenica i potrebnih mjera za provedbu aktivnosti DDD naš stručnjak će, u dogovoru s vama, izaći na teren u vrijeme koje vama odgovara.
Pokreni video