Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Epidemiologija
Više o djelatnosti
Zdravstvena ekologija
Više o djelatnosti
Javno zdravstvo
Više o djelatnosti
Mikrobiologija
Više o djelatnosti
Školska medicina
Više o djelatnosti
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
Više o djelatnosti

U petak 19. travnja i subotu 20. travnja održava se

Datum Drveće Korovi Trave
17.05. Umjerena Niska Visoka
18.05. Umjerena Umjerena Visoka
19.05. Umjerena Umjerena Visoka
16.05.
DrvećeUmjerena
KoroviUmjerena
TraveVisoka