ZZJZZV

Alergijski semafor

11.04.2024.
DrvećeVisoka
KoroviUmjerena
TraveUmjerena
Prevladava

hrast, borovi, platana, breza, dud, čempresi, orah

kupusnjače, kiselica

trave

  • samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
  • većina osjetljivih osoba će imati tegobe
  • sve alergične osobe će imati tegobe
  • sve alergične osobe će imati tegobe