ZZJZZV

Alergijski semafor

15.11.2023.
DrvećeNema
KoroviNema
TraveNema
Prevladava

nema mjerenja

  • samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
  • većina osjetljivih osoba će imati tegobe
  • sve alergične osobe će imati tegobe
  • sve alergične osobe će imati tegobe