Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Zajednički poslovi

O djelatnosti

U okviru ove djelatnosti obavljaju se slijedeći poslovi:

 • knjigovodstvena evidencija poslovanja
 • obračun plaća, nakanda i drugog dohotka
 • fakturiranje usluga
 • nabava robe, radova i usluga
 • blagajničko poslovanje
 • planiranje i analiza poslovanja
 • naplata obveza Zavoda prema dobavljačima i ostalim instituacijama
 • organizacija i provođenje popisa imovine Zavoda
 • interna kontrola izvršenih usluga, gotovinske naplate i participacije
 • praćenje novih propisa i usklađivanje Statuta i općih akata Zavoda s njima
 • izrada novih općih akata, odluka i zaključaka
 • utuživanje dospjelih potraživanja
 • izrada ponuda i ugovaranje novih poslova iz dijela poslovanja Zavoda koje se obavlja na tržištu
 • priprema i praćenje sjednica Upravnog i Stručnog vijeća, izrada odluka i zaključaka, izrada zapisnika
 • vođenje kadrovskih poslova za Zavod, doškolovanja, edukacije, specijalizacije
 • opći administrativni poslovi (otprema pošte, fotokopiranje, prijepis i slično)
 • priprema i obrada zahtjeva za pribavljanje ovlaštenja za pojedine poslove laboratorija i medicinskih djelatnosti, usklađivanje s novim propisima
 • vođenje odmarališta Zavoda
 • poslovi zaštite na radu
 • poslovi zaštite okoliša
 • poslovi sustava upravljanja kvalitetom
 • poslovi uređenja web stranice

VODITELJ DJELATNOSTI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Vedran Klarić, mag. inf.

Mail:

vedran.klaric@zzjzzv.hr

Telefon:

+385 (42) 653 145

Mobitel:

+385 099 2604 238

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO, FINANCIJE I NABAVU

Voditelj odjela za računovodstvo, financije i nabavu

Zdravka Petrinec, oec.

Telefon:

+385 (42) 653 157

Mobitel:

+385 098 9188 983

Mail:

javno.zdravstvo@vz.t-com.hr

Fakturiranje, reklamacije i materijalno knjigovodstvo

Gordana Kubiček Hojski

Telefon:

+385 (42) 653-154

Mail:

reklamacije@zzjzzv.hr

kompenzacije@zzjzzv.hr

Obračun plaća

Nada Hercigonja, oec.

Telefon:

+385 (42) 653-154

Mail:

placa@zzjzzv.hr

Salda kontno i financijsko knjigovodstvo,

blagajna i naplata potraživanja

Darinka Delić

Alen Grd

Smiljana Vincek

Telefon:

+385 (42) 653-151

Telefon:

+385 (42) 653 150

Mail:

darinka.delic@zzjzzv.hr

alen.grd@zzjzzv.hr

smiljana@zzjzzv.hr

Javna nabava

Lucija Kopjar, mag. oec.

Telefon:

+385 (42) 653 156

Mail:

lucija.kopjar@zzjzzv.hr

ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

Voditelj odjela za opće, pravne i kadrovske poslove

Renata Zidarić, struč.spec. ing.org.

Telefon:

+385 (42) 653 153

Mobitel:

+385 099 2414 601

Mail:

renata.zidaric@zzjzzv.hr

Pravna služba

Sanja Kurečić, dipl. iur.

Telefon:

+385 (42) 653 150

Mail:

sanja.kurecic@zzjzzv.hr

Stručni suradnik za vođenje projekata i fondove Europske Unije

Ana Milak, mag. iur.

Telefon:

+385 (42) 653 150

Mail:

ana.milak@zzjzzv.hr

Urudžbeni zapisnik i arhiva

Sašenka Cvetko

Telefon:

+385 (42) 653 152

Mail:

pisarnica@zzjzzv.hr

racunovodstvo@zzjzzv.hr

Pokreni video