Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

O nama

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije osnovan je odlukom Poglavarstva Varaždinske županije 1994. godine kao zdravstvenu ustanovu za obavljanje stručnih i znanstveno-istraživačkih djelatnosti na području javnozdravstvene djelatnosti.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije je zdravstvena ustanova za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području Županije.

Zavod za javno zdravstvo obavlja djelatnosti epidemiologije zaraznih te kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti na području županije.

Upravno vijeće Upravno Vijeće upravlja Zavodom. Upravno vijeće ima sedam

Misija zavoda Osigurati u cijelosti pružanje zdravstvene zaštite pacijentima, koja