Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Radna tijela

Upravno vijeće

 • Hanžek Paska Željkica – predsjednica
 • Horvat Petra
 • Čićak Ivica
 • Majhen Darko
 • Šekerija Mario
 • Putarek Božidar
 • Klarić Vedran

Upravno Vijeće upravlja Zavodom. Upravno vijeće ima sedam članova i čine ga: predstavnici osnivača koje imenuje župan Varaždinske županije (predsjednik i tri člana), predstavnici Republike Hrvatske (jedan član) i 2 člana iz Zavoda od kojih jednog imenuje Radničko vijeće, a drugog Stručno vijeće.

Stručno vijeće

 • Košćak Iva – predsjednica
 • Čusek Adamić Katica
 • Boltižar Ivana
 • Stipešević Rakamarić Irena
 • Vokal Petra
 • Putarek Božidar
 • Klarić Vedran

Stručno vijeće imenuje ravnatelj i čine ga najmanje voditelji pojedinih djelatnosti. U radu Stručnog vijeća mogu osim voditelja djelatnosti sudjelovati i zdravstveni suradnici. Ravnatelj Zavoda ne može biti predsjednik ni član Stručnog vijeća. Mandat predsjednika vijeća traje četiri godine.

Radničko vijeće

 • Klarić Vedran – predsjednik
 • Samac Martina
 • Golubić Davorka

Radničko vijeće štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem ili od njega opunomoćenom osobom, o pitanjima važnima za položaj radnika. Radničko vijeće pazi na poštivanje Zakona o radu, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora te drugih propisa. Radničko vijeće pazi da li poslodavac uredno i točno ispunjava obveze glede obračunavanja i uplaćivanja doprinosa sukladno posebnom propisu, te u tu svrhu ima pravo uvida u odgovarajuću dokumentaciju. Radničko vijeće ne smije sudjelovati u pripremanju ili ostvarenju štrajka, isključenja s  rada ili druge industrijske akcije, niti se smije na bilo koji način miješati u kolektivni radni spor koji može dovesti do takve akcije.

Kontakt informacije:

 • Vedran Klarić 099 2604 238 (6449)
 • Samac Martina 099 6446 249 (6249)
 • Golubić Davorka 

Za sve upite i pitanja putem E-pošte možete nam se obratiti na adresu radnicko.vijece@zzjzzv.hr