Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

EU projekti

NAZIV PROJEKTA: CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE

NAZIV PROJEKTA: SPECIJALIZACIJOM DO KVALITETNIJE ZDRAVSTVENE USLUGE KOD PROJEKTA: NP00.C5.1.R3-I1.01.0035

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda NAZIV