Zdravstvena ekologija

O djelatnosti

Djelatnost za zdravstvenu ekologiju obavlja ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, u proizvodnji i prometu te drugih uzoraka iz okoliša prije svega voda, praćenje, proučavanje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i stanja vodoopskrbe, kakvoće otpadnih, površinskih, voda iz bazena i drugih voda. Unutar Djelatnosti uzorkuje  se i određuje kvalitativno i  kvantitativno pelud u zraku. 

Osnovni cilj Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju je unapređenje i zaštita zdravlja stanovnika od štetnog djelovanja različitih čimbenika u okolišu (kemijskih, bioloških, mikrobioloških, fizikalnih) koji djeluju putem različitih medija u okolišu (voda, namirnice, zrak…).

Djelatnost  raspolaže sljedećim ovlaštenjima za rad od nadležnih ministarstava:

    • Ministarstva zdravstva za obavljanje osnovne djelatnosti za obavljanje ispitivanja namirnica

    • Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodnog gospodarstva za obavljanje ispitivanja otpadnih, površinskih  i podzemnih voda, sastav i kakvoća sedimenta  u površinskim vodama i obalnom sedimentu

U Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju obvezujemo se na pružanje usluga visoke kvalitete i ispunjavanje zahtjeva svojih korisnika s punim povjerenjem, te je rad naših ispitnih laboratorija u skladu s akreditiranim metodama prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.

 

Voditeljica djelatnosti

Ivana Boltižar,
dipl.ing.
E-mail: ekologija@zzjzzv.hr, ivana.boltizar@zzjzzv.hr
www.zzjzzv.hr
Mob: +385 (99) 6446 263
Telefon: 042 653 160

 

Voditelj kvalitete

Renata Zidarić dip.ing.,  struč. spec.,
E-mail: renata.zidaric@zzjzzv.hr
www.zzjzzv.hr
Mob: +385 (99) 2414  601
Tel: +385 (42) 653 153
Fax: +385 (42) 653 172