Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

22 ožujka, 2011

Prevencija AIDS-a usmjerena je na prekidanje puteva širenja bolesti, a
Prvi HIV pozitivni pacijenti registrirani su u Hrvatskoj 1985.godine. Od
Rijetki su oni koje muče alergije a da nisu čuli
U Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije, unutar Djelatnosti za