Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Izvješće o provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva u varaždinskoj županiji

Varaždin,15.03.2010.

RAVNATELJSTVO
ZZJZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

 

Predmet : Izvješće o provedbi  Nacionalnog  programa

                  ranog otkrivanja raka debelog crijeva u varaždinskoj županiji

 

UVOD

 

        Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva koji se provodi od prosinca  2007.godine  ima za cilj što ranije otkrivanje raka  debelog crijeva što bi u petogodišnjem razdoblju rezultiralo smanjenjem smrtnosti  za 15%.

        Rak debelog crijeva  aktualna je bolest  u R. Hrvatskoj i  u varaždinskoj županiji,  a  danas je od svih karcinoma  na drugom mjestu  po učestalosti u oba spola. 

        Smrtnost je izuzetno visoka, jer se u velikoj većini otkriva kada je već uznapredovao, kada postoje lokalne ili udaljene metastaze.

        Tim programom će  svake  druge godine građani  u dobu između 50 i 74 godina  na kućnu  adresu  dobiti kovertu sa knjižicom koja  opisuje o čemu se radi, testovima kojima se otkriva prisutnost krvi u stolici i  uputom  kako  se uzima stolica.Testovi imaju posebna mjesta u koju se stavi uzorak stolice, zatvaraju se i omataju posebnom folijom i šalju u Zavod za javno zdravstvo.

         Zavod onima koji su pozitivni šalje obavijest s točnim danom, satom i mjestom na kojem će napraviti pregled debelog crijeva, kako bi se utvrdio razlog pojave  krvi u stolici i poduzelo liječenje .

 

RAK DEBELOG CRIJEVA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

        U varaždinskoj županiji broj novooboljelih od raka debelog crijeva  u proteklih deset godina stalno raste ( 1994 g.- 56 oboljelih , 2005 g.- 115 oboljelih )  a  prosječno  godišnje oboli 90 osoba.

         Iako se  2006 god. bilježi se blagi pad broja oboljelih ( 109 oboljelih)  i blagi pad stope incidencije ( 62 oboljela na 100 000 stanovnika )  , stopa smrtnosti  je još uvijek visoka

 ( 2007god.- 37  umrlih na 100 000 stanovnika varaždinske županije) .  (Prilog 1)

 

  REZULTATI PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA RDC-a

  •  Od početka provedbe  programa ( prosinac , 2007.god.)  dostavljeno je ukupno 22 625  kompleta Hemognost testova za osobe  u dobi od 64 do 75 godina starosti za Varaždinsku županiju, a provedba je bila popraćena i medijskom propagandom. ( Prilog 2 )
  • Izvršena je laboratorijska obrada stolica 4600  osoba ( 20,3 %  od ukupnog broja poslanih testova ) od kojih je 263  ( 5,8 %) bilo pozitivno.
  • Sve pozitivne osobe pozvane su na kolonoskopski pregled na Interni odjel Opće bolnice     Varaždin , ali je veliki udio osoba koje se ne odazivaju ili odustaju od pregleda.
  • Kolonoskopiju je do sada obavilo 130 osoba u kojih je pregledom utvrđeno u 12 osoba  uredan nalaz,  u 66  su utvrđeni polipi te je učinjena polipektomija , u 32 osobe radilo se o hemoroidima ,u 13 osoba o divertikulozi , a u 7 osoba o raku debelog crijeva . ( Prilog 3 )
  • Od početka 2010 god. do sredine ožujka 2010.god. obavljeno je testiranje u 931 osobe od kojih je 48 bilo pozitivno , a obavljene su 32 kolonoskopije .

 

ZAKLJUČAK

       Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva u varaždinskoj županije provodi se u statističkim okvirima kao i u drugim Županijama u R.Hrvatskoj.

        Kako  provedba Programa traje  tek treću godinu , predpostavlja se da će odaziv pučanstva za taj način prevencije RDC-a biti sve veći,  jer se jednostavnim preventivnim mjerama otkrivaju zloćudni tumori debelog crijeva u ranom i ograničenom stadiju,  u stadiju tzv. predmalignih lezija ili ranih karcinoma, kad je mogućnost  za potpuno izlječenje velika.

 

Voditelj HE-djelatnosti 
Plačko Ljiljana, dr med.  
spec.epidemiolog