Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge

NAZIV PROJEKTA: SPECIJALIZACIJOM DO KVALITETNIJE ZDRAVSTVENE USLUGE

KOD PROJEKTA: NP00.C5.1.R3-I1.01.0035

KOD POZIVA: NPOO.C5.1.R3.I1.01.

NAZIV POZIVA: Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1.R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija.

KORISNIK: Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije.

SAŽETAK PROJEKTA: Krajnji cilj projekta je omogućiti specijalističko usavršavanje doktora medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije kako bi se ostvarila ravnomjerna i dostatna popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, tj. dostupnost zdravstvene zaštite svim stanovnicima Županije. Na koncu, provedbom predmetnog projekta doprinijet će se otpornosti zdravstvenog sustava na izazove i promjene s kojima se isti svakodnevno suočava. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Županije ostvarit će se upućivanjem liječnika Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije na specijalističko usavršavanje u sljedećim područjima: školska i adolescentna medicina (1 liječnik) i epidemiologija (1 liječnik).

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA i EU FINANCIRANJE: 302.603,13 EUR

Projekt je sufinancirala Europska Unija kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01. veljače 2023. godine do 01. studenog 2028. godine.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:

 Voditeljica projekta

 Lucija Kopjar, mag.oec.

 E-mail: lucija.kopjar@zzjzzv.hr

 Tel: +385 42653156

 RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE:

https://zdravlje.gov.hr/programi-i-projekti/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti-2021-2026/5833

STATUS PROJEKTA: U provedbi.