Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Cijepljenje protiv COVID-19

Obavijest za cijepljenje protiv COVID-19

Cijepljenje protiv COVID-19 obavlja se u ambulanti Epidemiološke djelatnosti u Varaždinu

(3.kat, zgrada Hitne medicinske pomoći u krugu Opće bolnice Varaždin)

svaki utorak, srijedu i četvrtak u vremenu od 8 – 12 sati.

Za cijepljenje u kući nepokretnih, teško pokretnih i imunokompromitiranih osoba narudžbe se zaprimaju svaki radni dan od 8-12 sati na broj telefona +385 42 653 134