ZZJZZV

Pristup informacijama

Pravo građana na traženje i dobivanje informacija u Republici Hrvatskoj je ustavno pravo, a sloboda informiranja te dostupnost informacija regulirana je Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem zahtjeva Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije.


Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

 • pisanim putem na adresu:
  Zavod za javno zdrastvo Varaždinske županije
  Ivana Meštrovića bb, 42 000 Varaždin
 • elektroničkim putem na adresu: info@zzjzzv.hr
 • na broj fax-a: 042/ 653-172
 • donijeti osobno u ravnateljstvo Zavoda radnim danom od 8:00 do 13:00 sati

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama
 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište


Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Službenica za informiranje Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije je Renata Zidarić struč.spec.ing.org. 

tel: 042/ 653-153

fax: 042/ 653- 172

e-mail: info@zzjzzv.hr

Podijelite:

Aktualno

Tjedno kretanje gripe u Varaždinskoj županiji u sezoni 2023./2024.

 Cijepljenje protiv gripe provodi se prema preporukama HZJZ: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/cijepljenje-protiv-gripe-za-osobe-s-povecanim-rizikom-od-razvoja-teskog-oblika-gripe-i-njezinih-komplikacija-2/ Cijepljenje se može obaviti u ordinacijama obiteljske medicine, u ordinacijama izabranih pedijatara i u Epidemiološkoj djelatnosti

Cijepljenje protiv COVID-19

Cijepljenje protiv COVID-19 moguće je obaviti u Epidemiološkoj djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, Franje Galinca 4, Varaždin svakog utorka i četvrtka od 8:00