Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

 

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni