Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Epidemiološka djelatnost- ambulanta Ivanec

Epidemiološka ambulanta Ivanec

Tanja Roškarić, san.teh.

TEL./FAX. 042 783 630
Mob: 099 2529 495
e-mail: epidemiologija-ivanec@zzjzzv.hr

RADNO VRIJEME: PONEDJELJAK 7:30 do 10 sati