Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Epidemiološka djelatnost- ambulanta Ludbreg

Epidemiološka ambulanta Ludbreg

Martina Cmrk Bevandić, dipl.san.ing.

Tel./Fax: 042 819 433
Mob: 099 5495 205
e-mail: epidemiologija-ludbreg@zzjzzv.hr

RADNO VRIJEME:

UTORAK 7:30 DO 10 sati