ZZJZZV

Ambulanta Ludbreg

Epidemiološka ambulanta Ludbreg

TEL./FAX. 042 819 433

Mob: 099 5495 205 Martina Cmrk Bevandić

Web: www.zzjzzv.hr

e-mail: epidemiologija-ludbreg@zzjzzv.hr

RADNO VRIJEME: UTORAK 7.30 DO 10 SATI

OD 01.10.2022. DR.MED.SPEC.EPIDEMIOLOGIJE RADI SVAKI UTORAK

Podijelite:

Aktualno