Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Epidemiološka djelatnost- ambulanta Novi Marof

Epidemiološka ambulanta Novi Marof

Martina Cmrk Bevandić, dipl.san.ing.

Mob: 099 5495 205
TEL./FAX. 042 612 912
e-mail: epidemiologija-nm@zzjzzv.hr

RADNO VRIJEME: SRIJEDA 7:30 do 10 sati