ZZJZZV

Djelatnost za provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije