Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Djelatnost – Mikrobiologija

Uvod Otpornost bakterija na antibiotike rastući je javnozdravstveni problem s

Rezistencija gram pozitivnih bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u

Uvod Otpornost bakterija na antibiotike pretstavlja značajan javnozdravstveni problem s

Uvod Otpornost bakterija na antibiotike rastući je javnozdravstveni problem s

Rezistencija gram pozitivnih bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u

Antimikrobna rezistencija je sposobnost određenih mikroorganizama da razviju otpornost na,