Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

CIJEPLJENJE PROTIV GRIPE

Kako je ove godine pokazan veći interes za cijepljenjem nego je to bilo prošlih godina, većina liječnika je potrošila naručene doze cjepiva.  U našim zavodskim epidemiološkim ambulantama su također potrošene doze za besplatno cijepljenje. Ali naručeno je dodatnih 1 300 doza cjepiva koje će stići ovaj tjedan tako da svaki liječnik koji je naručio cjepivo će ga i dobiti i cijepljenje će se nesmetano nastaviti u ambulantama primarnih liječnika. Neće se zakasniti s cijepljenjem jer kada krene epidemija gripe ona traje do svibnja sljedeće godine. Cijepljenje se slobodno može obaviti još cijeli prosinac. 

Svi koji se žele cijepiti protiv gripe, a nemaju HZZO indikaciju za besplatno cijepljenje, uz prethodnu  konzultaciju sa svojim liječnikom mogu kupiti cjepivo u apotekama. Važno je da se kupljeno cjepivo u  što kraćem roku, max. 30 min dostavi u ambulantu liječnika.

Registrirani su prvi sporadični slučajevi gripe u Hrvatskoj i to tip virusa A /H1N1/pdm09 čiji antigen je u cjepivu. Uzorci su obrađeni u Nacionalnom referentnom laboratoriju Svjetske zdravstvene organizacije za gripu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.  Dva uzorka su zaprimljena iz bolnica u Zagrebu, a dva su poslana iz Splita ( objava na stranicama HZJZ).

U  Varaždinskoj  Županiji nema prijava oboljelih.