Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

DAN NARCISA 2017.

Obilježivanje Dana narcisa podsjetnik je na važnost provođenja redovitih preventivnih aktivnosti (samopregleda, ultrazvuka dojki, mamografije te sudjelovanje u programima probira) kao i podizanje svijesti cjelokupne populacije uz krajnji cilj sprječavanja razvoja bolesti i unaprjeđenja zdravlja, kako svake pojedine osobe, tako i društva u cjelini. 

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije i ove se godine priključio akciji obilježavanja Dana narcisa koja se provodi u organizaciji Mamae kluba Varaždin: Udruge žena operiranih na dojku Varaždin. Akcija je održana 25. ožujka 2017. u periodu od 9-13 sati na Franjevačkom trgu i tom prigodom dijeljene su narcise građanima uz skupljanje dobrovoljnih priloga za kupnju linearnog akceleratora za intraoperativnu radioterapiju.

Udruga žena oboljelih od raka provodi edukacije preventivnog programa raka dojke, pomaže ženama u bržoj rehabilitaciji nakon operacije, pruža psihološku pomoć operiranim ženama, održava redovite sastanke članica Udruge svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu u 17 sati u prostorijama udruge.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke provodi se kontinuirano od listopada 2006. godine. Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke obuhvaćene su sve žene u Republici Hrvatskoj u dobi od 50 do 69 godina. U okviru programa žene mogu obaviti mamografski pregled dojki svake dvije godine. Žene na kućnu adresu dobivaju poziv

za besplatni mamografski pregled. Ciljevi programa su smanjiti smrtnost od raka dojke za 25 -35 %, pri čemu je preduvjet za ostvarenje tog cilja odaziv žena najmanje 70 %, otkriti rak dojke u početnom (lokaliziranom) stadiju i poboljšati kvalitetu života žena koje su već oboljele.

Krajem studenog 2016. godine završio je 4. ciklus Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka dojke i započeo je novi 5. ciklus. Podaci za Varaždinsku županiju govore da je odaziv u 4. ciklusu bio 64 %, što po odazivu Varaždinsku županiju svrstava na visoko 3. mjesto na razini Republike Hrvatske po odazivu u NPP programe.

Svake godine u Hrvatskoj od raka dojke oboli oko 2300 žena, a umre njih oko tisuću, stopa smrtnosti u Hrvatskoj među najvišima je u Europi pri čemu su najugroženije žene u dobi između 50 i 69 godina.

Rak dojke je najčešća zloćudna bolest u žena. U oko 80 % novih slučajeva bolest je otkrivena u ranoj fazi, a u oko 20 % slučajeva u trenutku postavljanja dijagnoze bolest je već u uznapredovaloj fazi. Prema podacima Registra za rak 2014. godine u Republici Hrvatskoj najčešće sijelo raka u žena je bila zloćudna novotvorina dojke sa 26 % oboljelih žena, od čega je broj novootkrivenih zloćudnih novotvorina kod 2644 žena. Iste godine na području Varaždinske županije novootkrivena su 83 slučaja zloćudne novotvorine dojke.

Na području Varaždinske županije 2015. godine umrlo je 38 žena (21/100 000), dok je u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite liječeno 640 žena pod dijagnozom zloćudne novotvorine dojke.