Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

DAN PLANETA ZEMLJE 2011. – MILIJARDA ZELENIH DJELA ( « A BILLION ACTS OF GREEN» )

Život  suvremenog čovjeka za sigurno donosi mnogo blagodati u odnosu na život naših davnih predaka . Siguran zaklon od vremenskih nepogoda, voda za piće i hrana u izobilju i  «preobilju», svjetlost, toplina i drugi oblici energije, uzimaju se zdravo za gotovo.

Sve brži tempo života nameće nam neke nove standarde življenja, neke nove vrijednosti, tako da one prave, istinske vrednote ljudskog života i postojanja , često bivaju potisnute « novokomponiranim », nametnutim standardima.

Ono što u životu svakog čovjeka zauzima presudno mjesto, svakako je kvaliteta i stanje zemaljskih eko-sustava. Tako je briga o zaštiti i očuvanju okoliša «našeg jedinog doma « – planeta Zemlje, prerasla u globalni problem , i postala imperativom opstanka čovječanstva.

Dan planeta Zemlje prvi put je obilježen 22. travnja 1970. godine na poticaj američkog senatora Gaylorda  Nelsona , kada su u SAD-u organizirani prvi masovniji protesti studenata za zaštitu okoliša. Obilježavanje Dana planeta Zemlje ponovno je postalo aktualno dvadeset godina kasnije – 1990. godine kada je u manifestacijama Dana planeta Zemlje sudjelovalo više od 200 milijuna ljudi diljem svijeta, koji su prepoznali da je zaštita okoliša konačno postala opća javna briga. Ta je globalna pojava dobila službeni oblik 1992. godine na Konferenciji UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru, na kojoj je sudjelovao velik broj predstavnika vlada i nevladinih organizacija koji su usuglasili dugoročan program za promociju održivog razvoja.

U Hrvatskoj se Dan planeta Zemlje organizirano obilježava od 1990. godine. Do 1995. godine u koordinaciji nevladine udruge «Društvo za unapređenje kvalitete življenja« organizirane su masovne, medijski dobro popraćene aktivnosti. Organizirana su i razna prigodna događanja pa je po ocjeni međunarodnih subjekata, Hrvatska 1993. godine uvrštena  među tri vodeće zemlje po originalnosti i publicitetu ostvarenih akcija.

Od 1995. godine Zelena akcija  počinje obilježavanje tog datuma u Zagrebu, a danas mnoge udruge i organizacije obilježavaju ovaj datum, kao jedan od najvažnijih na području zaštite okoliša, te jedini koji je nastao « odozdo « , odnosno u građanskim (studentskim) pokretima za zaštitu okoliša.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 1999. godine financijski podupire projekte nevladinih udruga vezane uz problematiku zaštite okoliša, te upućuje jasnu poruku i poziv svim građanima Republike Hrvatske da prihvate okolišu prijateljske načine ponašanja.

Ove će se godine Dan planeta Zemlje obilježiti pod sloganom „Milijarda zelenih djela“ (A Billion Acts of Green). Time se želi naglasiti važnost osobnog doprinosa svakog stanovnika Zemlje, ali i organizacija, tvrtki i vlada u dostizanju zajedničkog cilja – održivog života i razvoja. „Milijarda zelenih djela“ najveća je dosad organizirana kampanja posvećena zaštiti okoliša koja ima za cilj, do održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda o održivom razvitku u Rio de Janeiru 2012. godine, zabilježiti milijardu tzv. malih djela, kao što npr. sadnja drveća, zamjena zastarjelih živinih žarulja s novim, energetski učinkovitijim žaruljama, promicanje korištenja bicikla i drugih automobilu alternativnih načina kretanja, održavanje skupova posvećenih ovoj problematici itd. Dosad je zabilježeno preko 45 milijuna sličnih „malih“ djela, ali i aktivnosti i manifestacija daleko većeg opsega čije su održavanje potpomogle pojedine vlade, nevladine organizacije i sponzori.

Danas Dan planeta Zemlje predstavlja globalnu inicijativu usmjerenu prema zaštiti prirodnih resursa našeg planeta i organizirano se obilježava u više od 175 država.

Danom planeta Zemlje želi se skrenuti pozornost svjetske javnosti na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zagađivanjem zraka i vode, iscrpljivanje energenata, ugrožavanjem vrsta i sličnim pritiscima koje čovjek vrši na okoliš i  s namjerom jačanja svijesti i poštovanja ljudi za prirodni okoliš našeg planeta.

Ljudska vrsta u njenom sadašnjem obliku ovdje je tek minutu, a  zaštita okoliša konačno postala opća javna briga. O svemu ovome treba samo malo razmisliti jer …

Nema razloga za optimizam,

Nema razloga za pesimizam,

Postoje svi razlozi da se djeluje ODMAH !!!Zemlja je tek neznatno zrnce u univerzumu i u pravom smislu riječi je jedno veliko globalno selo.           Planeta Zemlja će ubrzo postati nepristupačna za život ukoliko ljudi ne budu više obraćali pažnju na očuvanje okoline, a opći zakoni iz oblasti ekologije su:

“Sve je međusobno povezano”

“Sve mora nekuda da ode”

“Priroda zna najbolje”

“Ne postoji besplatan ručak”

MISLI DANAS ZA BOLJE SUTRA

 

Irena Tomiek, dipl.ing.

Ines Bacinger, dipl.ing.

Ivana Boltižar, dipl.ing.

mr.sc. Vesna Matijević-Kušter, dipl.ing.