Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Dan planeta Zemlje 2013.

22. travnja obilježava se Dan planeta Zemlje, kojim se želi istaknuti važnost zaštite okoliša i očuvanja našeg planeta.

Dan planeta Zemlje prvi je put obilježen davne 1969. godine u San Franciscu na konferenciji UNESCO-a, a u Hrvatskoj 20-ak godina kasnije. Svake se godine
obilježava u više od 190 zemalja. 

Poticaj za odabir dana posvećenog našoj planeti dao je američki senator Gaylond Nelson, koji je imao ideju stvaranja boljeg okoliša za buduće generacije, a
po uzoru na veliku demonstraciju za okoliš u kojoj je sudjelovalo više od 20 milijuna ljudi. 2009. je od strane Ujedinjenih naroda proglašen međunarodnim
Danom planeta Zemlje.


Doprinesite zaštiti okoliša i planete Zemlje na svoj način:

 1. Reciklirajte – papir, staklo, plastiku, motorna ulja, gume – sve što se može reciklirati.
 2. Štedite vodu – ne trošite više vode nego što je potrebno.
 3. Štedite električnu energiju –svjetla ne moraju biti upaljena i u prostorijama u kojima ne boravite.
 4. Kupite električne aparate koji imaju nisku potrošnju električne energije (energetski razred A).
 5. Idite pješke, na biciklu ili rolajte umjesto vožnje automobilom – ne zagađujte zrak, a pri tome štedite na gorivu.
 6. Stare baterije odlažite na za to prigodna mjesta (mnoge trgovine imaju kutije za odlaganje iskorištenih baterija).
 7. Lijekove kojima je istekao rok trajanja odnesite u ljekarnu da budu sigurno zbrinuti.
 8. Odjeća, obuća, dječje igračke – poklonite ili razmijenite.
 9. Ne bacajte smeće po ulici.
 10. Pokupite fekalije iza svog psa.
 11. Ako živite u zgradi i nailazite na raznorazne letke razbacane po podu, podignite ih i bacite u kontejner za recikliranje papira.
 12. Koristite prirodna sredstva za čišćenje kad god je to moguće.
 13. Stare električne aparate, kompjutere, DVD aparate, televizore, mobitele ne bacajte u obično smeće već pozovite ovlaštenu službu da ih odnese i pravilno
  odloži.
 14. Koristite platnene vrećice umjesto plastičnih. 
 15. Potaknite obitelj, kolege na poslu i poznanike da doprinesu zaštiti okoliša i planete Zemlje.

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni