Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Deratizacija

Deratizacija
je skup mjera i postupaka koji se provode u svrhu smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti,
zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari
i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici.
Deratizacija podrazumijeva i sve mjere
koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama,
u prostoru ili objektima.
Suzbijanje i smanjenje populacije štetnih glodavaca provodi se biološkim,
mehaničkim ili kemijskim mjerama.

Najznačajniji i najrasprostranjeniji štakori i
miševi u svijetu i u nas su: smeđi štakor (Rattus norvegicus) i kućni miš (Mus musculus).
Oni prate ljude u svim naseljima i prebivalištima. Ljudi im osiguravaju sklonište i hranu, a za uzvrat dobivaju
oštećenja i zagađenja svojih prostora i zaliha hrane, uz moguć prijenos uzročnika zaraznih bolesti.
Već svojom pojavom miševi i štakori izazivaju odbojnost i gađenje pa i strah kod ljudi.
Kad još pribrojimo da nam zadaju i mnoge nedaće čineći gospodarske štete uništavanjem i
onečišćenjem hrane (izmetom i urinom), velike materijalne štete i onečišćavanje prostora
– glodanjem drvenih i plastičnih materijala i ambalaže te uništavanjem izolacija na
telefonskim i kompjutorskim vodovima dolazimo do jedinog zaključka.
“Trajna borba protiv komenzalnih glodavaca ( miševa i štakora ) potrebna je i neizbježna zadaća!”
Uzmemo li u obzir i da štakore i miševe karakterizira rana spolna zrelost, kratko trajanje trudnoće, parenje cijele godine i veliki okot,
te poradi toga, njihove populacije brzo rastu (prosječno u godini dana odrasla ženka okoti u smeđeg štakora 38, u crnog štakora 33, a u kućnog
miša 44 mladih) vidljivo je da je SUSTAVNA DERATIZACIJA (Zakonska obaveza financiranja svih Općina i Gradova) vrlo bitan javnozdravstveni i
gospodarski čimbenik.

Napomena
Ukoliko se u vašem stanu, poslovnim prostorima ili okolini pojave insekti ili glodavci nazovite 042 / 653-140.
Zbog utvrđivanja činjenica i potrebnih mjera za provedbu aktivnosti DDD naš stručnjak će, u dogovoru s vama, izaći na teren
u vrijeme koje vama odgovara.

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni