ZZJZZV

Dezinsekcija

Dezinsekcija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači ili skladišni štetnici na hrani.
Dezinsekcija podrazumijeva i način sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih člankonožaca (Arthropoda) na površine, u prostor ili objekt.
  • KEMIJSKE MJERE dezinsekcije na površinama, u prostoru ili objektu provode se kada je unatoč poduzetim preventivnim mjerama, odnosno primjenjenim mehaničkim mjerama, došlo do pojave ili nekontroliranog razmnožavanja štetnih člankonožaca (Arthropoda). Izbor i vrsta formulacije pesticida, način primjene, rokovi provedbe i mjere opreza ovise o vrsti štetnog člankonožaca koji se suzbija, biološkim i etiološkim svojstvima člankonožaca, stupnju, proširenosti i mjestu infestacije te o svojstvima i namjeni površine, prostora ili objekta.
Dezinsekcija ima veliko javnozdravstveno i ekonomsko značenje ( zaštita zdravlja ljudi, zaštita imovine, zaštita zalihe hrane ).

Poznato je da ima bezbroj slučajeva kada su različiti insekti ( žohari, termiti, stjenice, mravi, žišci, moljci, prelci, svilci, gubari, uši, buhe, mračnjaci, strizibube, drvaši kuckari, komarci, muhe i dr. ) bili rezervoar ili prijenosnik zaraznih bolesti , izazivači alergija i neugodnih uboda. Insekti često stvaraju i velike ekonomske probleme. Svojim pojavljivanjem izazivaju veliku odbojnost i gađenje kod gostiju različitih ugostiteljskih i trgovačkih objekata, te na taj način smanjuju posječenost objekata ( na taj način se smanjuje i zarada), a i dovode u neugodnost vlasnike objekata i pad njihova rejtinga.

Osim u ugostiteljskim i trgovačkim objektima insekti velike ekonomske štete čine i u industrijskoj proizvodnji (prehrambena industrija, drvna industrija,…)
Svojim prisustvom i djelovanjem mogu oštetiti velike količine robe u skladištima (do te mjere da roba više nije za upotrebu) ali i mehanički onečisti proizvod ( prehrambeni proizvodi ) što može utjecati na ugled firme te imati dugoročne posljedice.