ZZJZZV

Dijagnostika bolesti COVID-19 – informacije za korisnike

Uzorci se uzimaju u Općoj bolnici Varaždin ( za hospitalizirane pacijente) i u specijaliziranoj „COVID ambulanti“ u sklopu Doma zdravlja Varaždinske županije.

Uzorci se uzimaju u Općoj bolnici Varaždin ( za hospitalizirane pacijente) i u specijaliziranoj „COVID ambulanti“ u sklopu Doma zdravlja Varaždinske županije.

Uzorci se dostavljaju u Djelatnost za kliničku mikrobiologiju Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (Mikrobiološki laboratorij) do 7:30 ujutro, iznimno do 11:00 sati

Nalaz pretrage gotov je isti ili sljedeći radni dan.

Kontakt: 042653168

042653165

Podijelite:

Aktualno