ZZJZZV

Djelatnici

Specijalisti medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Voditeljica Djelatnosti

IVA KOŠĆAK , dr.med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom
E-mail: iva.koscak@zzjzzv.hr
Tel: 042/653 164

Zamjenica voditeljice Djelatnosti

TAMARA KUKOVEC, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom
E-mail: tamara.kukovec@gmail.com
Tel: 042/653 168

Tehnička voditeljica

SUZANA SMREKAR SIRONIĆ, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom
E-mail: sssironic@zzjzzv.hr
Tel: 042/653 168

Specijalizanti medicinske mikrobiologije s parazitologijom

JOSIP BAGO dr.med.
E-mail: josip.bago@zzjzzv.hr

TEA KERETIĆ KREGAR, dr.med.   
E-mail: tkkregar@zzjzzv.hr

Molekularni biolog

MONIKA RANILOVIĆ, mag. mol. biologije,
Tehnička voditeljica
E-mail: monika.ranilovic@zzjzzv.hr 
Tel: 042/653 168

Laboratorijski inženjeri

SPOMENKA LACKOVIĆ,bacc. med. lab diagn.
Glavni inženjer Djelatnosti
E-mail: spomenka.lackovic@zzjzzv.hr
Tel: 042/ 653 168
MATIJA VRBANEC, mag. med. lab. diag.
Zamjenik glavnog inženjera Djelatnosti,
v.d. voditelj kvalitete
E-mail: matija.vrbanec@zzjzzv.hr
Tel: 042/653 168
KRISTINA POSAVEC, bacc. med. lab diagn.
E-mail: kristina.posavec@zzjzzv.hr
Tel: 042/653 168
IVANA KOLAR, bacc. med. lab diagn.
E-mail: ivana.kolar@zzjzzv.hr
Tel: 042/653 168
NIKOLINA ŠIPEK, bacc. med. lab diagn.
E-mail: nikolina.šipek@zzjzzv.hr
Tel: 042/653 168
DANIJELA JURIČ,  bacc. med. lab diagn.
Tel: 042/653 168

Laboratorijski tehničari

SANJA BATINIĆ
ELENA BEDEKOVIĆ
VALENTINA BOGOVIĆ
MARIJA BREZIĆ
TAMARA DUKARIĆ
VALENTINA ĐURIN
DAVORKA GOLUBIĆ
MARINA KOPJAR
PETRA KAPITAN
SNJEŽANA PTIČEK
VIKTORIJA NOVAK
RENATA VIDOVIĆ
MATIJA VRBANIĆ

Radnici na poslovima pranja i čišćenja

SANDRA HABUNEK
MARICA LANČIĆ
ŠTEFICA NOVAK
BOŽICA PAKŠEC