Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Ambulanta Ivanec

Epidemiološka ambulanta Ivanec


Radno vrijeme:

PONEDJELJAK od 7:00 do 15:00 sati

Rad ambulante za sanitarni pregled i cijepljenje PONEDJELJKOM od 7:00 do 11:00 sati

Mob: 099 2529 495

TEL./FAX. 042 783 630

Tanja Roškarić, san.lab.tehn.

e-mail: epidemiologija-ivanec@zzjzzv.hr