Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Radno vrijeme

PONEDJELJAK – PETAK 7:00 – 20:00

SUBOTA 7:00 – 15:00

NEDJELJA I BLAGDANI 8:00 – 10:00
Odmor u poslijepodnevnoj smjeni
16:30 – 17:00


IZDAVANJE NALAZA

PONEDJELJAK – PETAK 12:00 – 16:30
Informacije: (042) 653-165

PRIJAM PACIJENATA I ZAPRIMANJE UZORAKA

PONEDJELJAK – PETAK 7:05 – 19:00 h
SUBOTA 7:05 – 14:00 h (hitni slučajevi i bolnički uzorci)
NEDJELJA I BLAGDANI 8:00 – 10:00 h (samo bolnički uzorci)


UZIMANJE UZORAKA

Bris nazofarinksa, rane, uretre i konjuktive, uzorak za scabies
PONEDJELJAK – PETAK 7:05 – 14:00

SUBOTA 8:00 – 12:00 (samo hitni slučajevi)