Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Epidemiološka djelatnost Varaždin

Radno vrijeme: 7.00 do 15.00 sati  
Prijem materijala 7.00 do 12.00 sati

Pregledi, cijepljenja i epidemiološke obrade 7.00 do 14.00 sati

Pripravnost ponedjeljak – subota od 8-20 h Mob: +385 99 2119 802

Voditelj Djelatnosti

Katica Čusek Adamić, dr.med.spec.epidemiolog  

Tel: +385 (42) 653 136

E-mail: katica.cusek@zzjzzv.hr

Fax: +385 (42) 653 131

 

Glavni ing. djelatnosti 

Mirjana Slunjski-Majcen, san.ing.  

Narudžba i izdavanje cjepiva, upis cijepljenja, antirabična ambulanta

Tel: +385 (42) 653 132

E-mail: epid-prijem@zzjzzv.hr

Fax: +385 (42) 653 131

 

Ambulanta za pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom

Prijem materijala

Tanja Roškarić, san.lab.tehničar  

Tel: +385 (42) 653 130

E-mail: tanja.roskaric@zzjzzv.hr

epidemiologija@zzjzzv.hr

Fax: +385 (42) 653-131

Epidemiološke ambulante

Tel: +385 (42) 653 133

Tel: +385 (42) 653 134

Tel: +385 (42) 653 135

 

Dušan Vasović, dr.med.spec.epidemiolog  

E-mail: dusan.vasovic@zzjzzv.hr

Fax: +385 (42) 653 131

dr. Mia Breški 

E-mail: mia.breski@zzjzzv.hr

Fax: +385 (42) 653 131

Iva Glavina, dr.med.  

 E-mail: iva.glavina@zzjzzv.hr

Fax: +385 (42) 653 131

Nela Vugrinčić, dr.med.  

E-mail: nela.vugrincic@zzjzzv.hr

Fax: +385 (42) 653 131

Maja Putarek, dipl.san.ing.  

Tel: +385 (42) 653 143

E-mail: maja.putarek@zzjzzv.hr

Fax: +385 (42) 653 131

Željko Kelemen, san. tehničar  

Tel: +385 (42) 653-138

E-mail: zeljko.kelemen@zzjzv.hr

Fax: +385 (42) 653 131

 

NPP rano otkrivanje raka debelog crijeva

Besplatni tel: 0800 411 511

Siniša Rak, bacc.med.teh.

Tel: +385 (42) 653-139

Mob: +385 99 6446 237

E-mail: sinisa@zzjzzv.hr

Fax: +385 (42) 653 131

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni