Financijski plan za 2024. godinu i Projekcije plana za 2025. i 2026. godinu