Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Hitna stanja u psihijatriji s osvrtom na ona nastala kao posljedica uzimanja droga

Život,tjelesni,psihički i socijalni integritet su osnovne vrijednosti
čovjeka. One u različitim stupnjevima mogu biti ugrožene štetnim
djelovanjem njegove bio-fizičke ili socijalne sredine. Kada čovjek više nije u stanju otkloniti takva štetna djelovanja ,njegov tjelesni ili psihički integritet se ošteti te uslijed toga postoji mogućnost da ugrozi i svoj život,ili socijalni integritet,te mu je u tom slučaju potrebna i medicinska pomoć.

Među bolesnim stanjima hitna su ona,u kojima su ove osnovne vrijednosti
značajno ugrožene u sadašnjem trenutku,ili u bliskoj budućnosti,što iziskuje
hitnu medicinsku pomoć,a među hitnim stanjima alarmantna su ona,u kojima je
posebno život aktualno ugrožen,bilo neposredno-oštećenjem vitalnih
funkcija,bilo posredno-poremećenim ponašanjem uslijed oštećenja psihičkog
integriteta.

Teško je nabrojati sve psihijatrijske entitete koji se pojavljuju u hitnim
ambulantama.
Nabrojat ćemo slijedeće: suicidalnost,bolesnik nasilnog
ponašanja,panika,posttraumatski stresni poremećaj,manija,paranoidnost, katatoni nemir, tuga i žalovanje.Ova se stanja mogu klasificirati kao hitna stanja psihološkog podrijetla,a u hitna stanja organskog podrijetla možemo ubrojiti hitna stanja nastala kao posljedica
uzimanja droge ili alkohola,zatim delirij i demencija,sindrom
antikolinergičke intoksikacije,maligni neuroleptički sindrom, akatiziju i
tardivnu diskineziju.

SPECIFIČNA STANJA NASTALA KAO POSLJEDICA UZIMANJA DROGA

INTOKSIKACIJA KANABISOM

Kod uživanja prekomjernih količina kanabisa mogu se pojaviti panični
napadaji,disforija i sumanutosti.Stanje može donekle nalikovati onom pri
uzimanju halucinogena,ali to nipošto ne znači da su preparati kanabisa
halucinogeni.Simptomi se pojavljuju vrlo brzo i obično prolaze nakon dva do
tri sata.Anksioznost se može liječiti davanjem benzodiazepina,a psihotički
se simptomi rješavaju davanjem antipsihotika.Važno je napomenuti da ova
intoksikacija može uzrokovati napredovanje prethodno liječene psihoze ili
probuditi psihozu u takvom reagiranju sklonoj osobi.


INTOKSIKACIJA KOKAINOM

Pri intoksikaciji kokainom pojavljuje se jaka anksioznost,manično
stanje,paranoidno stanje,delirij i shizofreniformna psihoza.Mogu se pojaviti
grčevi a smrt može biti uzrokovana respiratornom paralizom ili srčanom
aritmijom. Simptomi predoziranja najčešće iščezavaju tijekom slijedeća 24
sata,a u kroničnih ovisnika mogu trajati danima.
U podložnih osoba može se pobuditi i razviti prava shizofrena psihoza.
Terapija za akutno stanje uznemirenosti uključuje benzodiazepine,a za trajna
psihotična stanja koriste se antipsihotici.
Prekid uzimanja kokaina može biti praćen teškom depresijom sa znatnim
suicidalnim rizikom.Za liječenje depresije,koja nastupa nakon prekida duljeg
uzimanja koriste se antidepresivi.

HALUCINOZA IZAZVANA HALUCINOGENIMA

Takvo stanje najčešće traje od desetak sati do nekoliko dana.Neke droge ,kao
što je feniciklidin,mogu se u organizmu dokazati i godinama nakon prestanka
uzimanja.
Katkada se smirivanje bolesnika može postići običnim prijateljskim
ohrabrivanjem i smještajem u krugu osoba u koje bolesnik ima
povjerenje.Katkada će bolesnika biti potrebno vezati kako bi se spriječilo
samodestruktivno ili nasilno ponašanje.Dodatno smirivanje može se postići
davanjem benzodiazepina ili antipsihotika.

INTOKSIKACIJA OPIJATIMA

Predoziranje opijatima karakterizirano je trijasom što se sastoji od
ekscesivne mioze( zjenice poput vrška igle),depresije disanja i
kome.Etiološka terapija sastoji se u davanju opijatnog
antagonista npr.naloksona.

Zbrinjavanje hitnih psihijatrijskih stanja je najznačajniji začetak
psihijatrijske zaštite,zbog toga što je pružanje hitne pomoći apsolutno
nužno i što mora biti što učinkovitije.

dr.med.Gradečak Ladislav,spec.psihijatar