Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

 

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni