Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

Plan nabave i sve njegove izmjene Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije objavljuje na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni