Ispitivanje vode za piće

Građani mogu svakog radnog dana dostaviti vodu na ispitivanje u svrhu ocjene zdravstvene ispravnosti vode za piće kao i za sve druge potrebe. Često zbog nepravilnog uzimanja uzoraka nismo u mogućnosti napraviti tražene analize jer uzorci stignu ili prekasno ili nepravilno čuvani.

Vrlo je važno, naročito za mikrobiološka ispitivanja da analiza počne što prije nakon uzorkovanja, kao i da je uzorak uzet u propisnu ambalažu.


Ambalaža za uzorkovanje:

 • sterilna boca za mikrobiološku i boca za fizikalno- kemijsku analizu, može se preuzeti u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju, Zavoda za javno zdravstvo, Ivana Meštrovića bb, Varaždin
 • ukoliko je voda koja se želi analizirati kolorirana, MORA se koristiti sterilna boca koja sadrži natrij-tiosulfat (dobije se u Djelatnosti)
 • ne ispirati bocu prije uzorkovanja


Uputa za uzimanje uzoraka na izljevnom mjestu

 • ukloniti sve nastavke (gumeno crijevo, mrežice i sl.)
 • pustiti vodu da teče 5-10 minuta (vrijeme ispiranja)
 • zatvoriti vodu
 • upaljačem oprezno spaliti otvor izljevnog mjesta
 • otvoriti vodu
 • natočiti vodu u propisanu sterilnu ambalažu (bocu) koju ćete preuzeti u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju radnim danom u vremenu od 07,00 do 15,00 sati. Prilikom otvaranja i punjenja boce potrebno je paziti da ne dođe do slučajnog onečišćenja boce, čepa ili slavine (ne dirati rukama grlo boce, unutrašnji dio čepa i otvor slavine). Bocu treba puniti izravno. Da bi se osigurao izravni dotok uzorka u bocu, treba je postaviti neposredno ispod izljevnog mjesta (slavine), napuniti je tako da ostane oko 1 cm zraka u boci – ne napuniti do vrha boce.
 • količina uzorka (vode) ovisi o ispitivanim pokazateljima, odnosno vrsti analize.
 • uzorak treba dostaviti u Zavod za javno zdravstvo, Ivana Meštrovića bb, Varaždin, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju, u roku od šest sati od uzorkovanja. Ukoliko to nije moguće, vodu treba čuvati u hladnjaku na oko + 4°C te je dostaviti u Laboratorij najkasnije u roku od 24 sata. Uzorci se zaprimaju radnim danom do 11,00 sati.

Zaprimanje uzoraka: svaki dan od ponedjeljka do petka od 7 do 11h.

Preuzimanje Ispitnih izvještaja (nalaza): od 8 do 14 h.

Trajanje analize: najmanje 3 dana

Kontakt: Tel: 653-160; 653-162