ZZJZZV

Izvješće o provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva u varaždinskoj županiji

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva koji se provodi od prosinca 2007.godine ima za cilj što ranije otkrivanje raka debelog crijeva što bi u petogodišnjem razdoblju rezultiralo smanjenjem smrtnosti za 15%.   
Podijelite:

Aktualno