Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Kalendar zdravlja za 2011. godinuSIJEČANJ

21.-28.01.     Nedjelja borbe protiv karcinoma grlića materice
31.01.             Nacionalni dan borbe protiv pušenja

VELJAČA

4.02.             Svjetski dan borbe protiv raka

OŽUJAK

Nacionalni mjesec borbe protiv raka
08.03.            Dan ženskih prava
22.03.            Svjetski dan voda
24.03.            Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

TRAVANJ

7.04.               Svjetski dan zdravlja
20.04.             Međunarodni dan zaštite od buke

22.04.              Dan planete zemlje
28.04.             Svjetski dan sigurnosti na radu
……….TREĆA NEDELJA –Europska nedjelja imunizacije

SVIBANJ

05.05               Međunarodni dan primalja

10.05               Međunarodni dan fizičke aktivnosti
……………….KRETANJEM DO ZDRAVLJA

11.05.              Nacionalni dan dobrovoljnih davaoca krvi
12.05.              Međunarodni dan sestrinstva
15.05.              Međunarodni dan obitelji
20.05.              Dan zdravih gradova

22.05.              Međunarodni dan biološke raznolikosti
31.05.              Svjetski dan bez duhanskog dima
………TREĆA NEDJELJA –Nacionalna nedjelja zdravlja usta i zuba

LIPANJ

5.06.                                Svjetski dan čovjekove okoline

14.06.              Svjetski dan dobrovoljnih davaoca krvi
26.06.              Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge

SRPANJ

11.07.              Svjetski dan stanovništva

KOLOVOZ

Prva nedelja   Svjetska nedjelja dojenja
12.08.              Međunarodni dan mladih

RUJAN

10.09.              Svjetski dan prevencije samoubojstva
11.09.              Svjetski dan prve pomoći

24.09.               Svjetski dan srca

Nedjelja u trećoj nedjelji mjeseca Svjetski dan srca

Četrdeseta nedelja u godini (kraj septembra-početak oktobra)

Nacionalna nedelja promocije dojenja

LISTOPAD

Nacionalni mjesec pravilne ishrane
1.10.                Međunarodni dan starih
10.10.              Svjetski dan mentalnog zdravlja

16.10.              Svjetski dan hrane

17.10.              Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

STUDENI

Mjesec borbe protiv bolesti ovisnosti
14.11.              Svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti
15.11.              Međunarodni dan borbe protiv opstruktivnih bolesti pluća
20.11.              Međunarodni dan djeteta

PROSINAC

1.12.                Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a
3.12.                Međunarodni dan osoba sa posebnim potrebama

 

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni