ZZJZZV

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Nacionalni preventivni program ( NPP) ranog otkrivanja raka debelog crijeva u RH je aktivan od 2007. godine. Ciljanu populaciju, koja je obuhvaćena programom, čine muškarci i žene između 50 i 74 godine s prosječnim rizikom za razvoj RDC. Važno je naglasiti da sve osobe, unutar ove dobne skupine, imaju jednako pravo sudjelovanja u programu neovisno o posjedovanju važećeg zdravstvenog osiguranja. U Republici Hrvatskoj živi oko 1,5 mil. ljudi ove dobi, a u Varaždinskoj županiji 52 571 osoba.

Do sad su provedena 3 ciklusa pozivanja, u tijeku je 4. ciklus. U prvom pozivanju odaziv za RH je bio 21%, u drugom ciklusu 26%, u trećem oko 23%. U VŽŽ u prvom ciklusu odaziv je bilo 27% , u drugom 19%, a u trećem 22%. ( za treći ciklus su preliminarni rezultati).

Podijelite:

Aktualno