Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Natječaj za prijam pripravnika na pripravnički staž korištenjem potpora za zapošljavanje

za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za zanimanje

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni