Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Natječaj za prijam u radni odnos

Za prijam pripravnika na
pripravnički staž kroz mjeru pripravništvo u javnim službama